موضوعات = نگارگری
تحلیل نسبت هندسه با ساختار بصری و محتوایی نقاشی معراج حضرت محمد (ص) نسخه خمسه نظامی 956ه.ق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22077/nia.2023.6380.1737

رضا پورزرین؛ اصغر جوانی


نمودهای بصری سیمای پیامبر اسلام (ص) در نسخه خطی جامع‌التواریخ رشیدی ایلخانان

دوره 9، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 180-194

10.22077/nia.2022.5508.1635

ناهید جعفری دهکردی؛ سیده مریم ایزدی دهکردی؛ صفورا کریمی


مفاهیم مشترک باغسازی در دوره تیموری و صفوی، با تاکید بر نگاره های باغ دو مکتب هرات و مکتب دوم تبریز

دوره 8، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 20-35

10.22077/nia.2021.3995.1404

علی زارعی؛ مهدیه شواکندی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ حسین کوهستانی اندرزی