تعداد مقالات ارسال شده

438

تعداد مقالات رد شده

255

درصد پذیرش

16

زمان پذیرش(روز)

 208

این مجله براساس مجوز شماره 237086/18/3 مورخ 1395/10/26 از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور وزارت علوم،تحقیقات و فناوری منتشر و بر اساس اخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم در سال 98   دارای درجه «ب» می باشد و  در پایگاه ISC  نیز نمایه شده است.

 

* براساس موافقت کارگروه هنر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 96/12/16 ، نشریه نگارینه هنر اسلامی از شماره 13 بصورت دو فصلنامه چاپ می شود.*

 

جهت دریافت گواهی همانندجویی مقاله به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.

* لازم به ذکر است مقالات در این نشریه بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) چاپ میشوند.

 

اطلاعیه:

نشریه نگارینه هنر اسلامی برای مقالات ارسالی به این نشریه مبلغ زیر را پس از پذیرش نهایی مقاله و قبل از انتشار اعمال  می نماید.

                 هزینه بررسی ،آماده سازی و انتشارمقاله:   1000000  ریال

 

اطلاعات تکمیلی در بخش فرآیند پذیرش مقالات

 

                                                    

                                    

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 19، بهار و تابستان 1399 

4. بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی

صفحه 63-85

10.22077/nia.2020.3581.1345

اسماعیل معروفی اقدم؛ کریم حاجی زاده؛ علی زارعی؛ علی اصغر محمودی نسب؛ حبیب شهبازی شیران