تعداد مقالات ارسال شده

554

تعداد مقالات رد شده

348

درصد پذیرش

16

زمان پذیرش(روز)

 204

این مجله براساس مجوز شماره 237086/18/3 مورخ 1395/10/26 از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور وزارت علوم،تحقیقات و فناوری منتشر و بر اساس اخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم در سال 99 دارای درجه «ب» می باشد و  در پایگاه ISC  نیز نمایه شده است.

 

* براساس موافقت کارگروه هنر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 96/12/16 ، نشریه نگارینه هنر اسلامی از شماره 13 بصورت دو فصلنامه چاپ می شود.*

 

جهت دریافت گواهی همانندجویی مقاله به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.

* لازم به ذکر است مقالات در این نشریه بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) چاپ میشوند.

 

اطلاعیه:

نشریه نگارینه هنر اسلامی از شماره آتی (21) برای مقالات ارسالی به این نشریه مبالغ زیر را  اعمال  می نماید.

 

                هزینه بررسی اولیه مقاله 500/000 ریال

هزینه پذیرش ،آماده سازی و انتشارمقاله:   2/000/000ریال

 

اطلاعات تکمیلی در بخش فرآیند پذیرش مقالات

 

                                                    

                                    

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 21، بهار و تابستان 1400 

6. تحول فردیت خطاطی

صفحه 81-97

10.22077/nia.2021.4287.1451

سیدعبدالرضا حسینی؛ محمدسعید ذکایی