درباره نشریه

این مجله با مشارکت دانشکده هنر دانشگاه بیرجند و انجمن علمی فرش ایران  بر اساس مجوز شماره 237086/18/3 مورخ 1395/10/26 از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتشر می شود و بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته از وزارت دارای درجه علمی «ب» می باشد و در پایگاه ISC  نیز نمایه شده است.

همچنین با مجوز تاریخ 1392/11/14 به شماره ثبت 23831 هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با روش علمی و گستره توزیع بین المللی در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند منتشر می گردد.

* براساس موافقت کارگروه هنر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 96/12/16 ، نشریه نگارینه هنر اسلامی از شماره 13 بصورت دو فصلنامه چاپ می شود.*

شاپا:9885-2382

محورهای پذیرش و چاپ مقالات :

 

* مبانی نظری حکمت و زیبایی‌شناسی هنر اسلامی

 

* آرایه‌ها، نقوش در هنر اسلامی

 

* آرایه‌های وابسته به معماری مانند: آینه‌کاری، مقرنس اسلیمی، نقاشی‌دیواری، خط، کتیبه‌نگاری

 

* صنایع‌دستی شامل: فلزکاری، قلمزنی، آبگینه، سفالگری، فرش دستباف، معرق، منبت و...

 

* هنر نگارگری، مینیاتور، کتابت، کتاب‌آرایی، تذهیب و...