نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایه‌های تزئینی تحلیل همنواختی آرایه های تزئینی و معماری در بناهای علمی-مذهبی عهد صفویه و قاجار [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 135-152]

ا

 • ایران تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 101-117]
 • ایران اسلامی مطالعه سیر تحول کاسه‌های شیشه‌ای ایران از قرون 4 ق.م تا 7 ه.ق از منظر ریخت‌شناسی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 207-226]
 • ایران باستان مطالعه سیر تحول کاسه‌های شیشه‌ای ایران از قرون 4 ق.م تا 7 ه.ق از منظر ریخت‌شناسی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 207-226]
 • اسطوره بررسی و شناسایی نقش‌مایه‌ی کایلین در فرش های دوره‌ی صفویه [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 23-41]
 • اسطوره شاماران بررسی و تحلیل کهن‌الگوها در اسطوره شاماران از منطقه موکریان بر اساس آرای یونگ [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 43-56]
 • اسطوره‌گرایی رویکرد محیط‌شناختی به اسطوره‌گرایی و خیال‌پردازی در باغ‌‌های دوره اسلامی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 21-40]
 • اسلیمی بررسی نمونه های اسلیمی در طبقات کاخ عالی قاپو بر اساس نقاشی دیواری اصفهان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 87-99]
 • اصفهان بررسی نمونه های اسلیمی در طبقات کاخ عالی قاپو بر اساس نقاشی دیواری اصفهان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 87-99]
 • امام حسین (علیه‌السلام) مطالعه تطبیقی کتیبه های ضریح‌های امام حسین و حضرت عباس(علیها سلام) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 191-205]

ب

 • باغ‌های اسلامی رویکرد محیط‌شناختی به اسطوره‌گرایی و خیال‌پردازی در باغ‌‌های دوره اسلامی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 21-40]
 • بیش‌متنیت ژنت واکاوی نگار ه ی معراج پیامبر اکرم(ص)در نسخه ی خطی هفت اورنگ جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت* [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 4-18]

پ

 • پیر بوردیو واکاوی آسیب های مرتبط با دست‌بافته‌های عشایر بختیاری در سبک زندگی معاصر با تکیه بر آرای پیر بوردیو [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 117-136]

ت

 • ترکیب‌بندی تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 41-61]
 • تزئینات هندسی بازشناسی مطلوبیت تصویری خوون چینی سردر خانه های تاریخی دزفول [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 57-67]
 • تصویر سازی بررسی نقش نشانه ای شمایل‌های مقدسین به عنوان عنصر محوری در تصویر سازی‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-134]
 • تمدن اسلامی تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 101-117]

ج

 • جامی واکاوی نگار ه ی معراج پیامبر اکرم(ص)در نسخه ی خطی هفت اورنگ جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت* [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 4-18]
 • جام جم تطبیق عدد چهار، جم و جام جم بر عناصر نگاره باریابی التریاق مرتبط با زمان مقدس روز نو سال نو با تکیه بر رمز‌پردازی در اندیشه الیاده [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 69-83]
 • جامه اهل تصوف رابطه معنایی هنر سنتی سوزنکاری در پوشش صوفیان اهل فتوت با اذکار و اعداد مقدس [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 137-150]
 • جزیره سیسیل تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 101-117]
 • جم تطبیق عدد چهار، جم و جام جم بر عناصر نگاره باریابی التریاق مرتبط با زمان مقدس روز نو سال نو با تکیه بر رمز‌پردازی در اندیشه الیاده [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 69-83]

ح

 • حضرت عباس (علیه‌السلام) مطالعه تطبیقی کتیبه های ضریح‌های امام حسین و حضرت عباس(علیها سلام) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 191-205]
 • حضرت محمد(ص) مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره معراج حضرت رسول(ص) از خمسه طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 151-168]

خ

 • خانه‌های تاریخی دزفول بازشناسی مطلوبیت تصویری خوون چینی سردر خانه های تاریخی دزفول [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 57-67]
 • خمسه طهماسبی مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره معراج حضرت رسول(ص) از خمسه طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 151-168]
 • خوون چینی بازشناسی مطلوبیت تصویری خوون چینی سردر خانه های تاریخی دزفول [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 57-67]

د

 • درهای چوبی مطالعه تطبیقی درهای منبت مسجد افوشته نطنز با آثار مشابه دوره تیموری [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 103-115]
 • دست بافته واکاوی آسیب های مرتبط با دست‌بافته‌های عشایر بختیاری در سبک زندگی معاصر با تکیه بر آرای پیر بوردیو [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 117-136]
 • دورة قاجار بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 63-85]
 • دوره تیموری شناسایی فرم،کاربرد و تزئینات کجاوه در نگارگری ایرانی دوره های تیموری و صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 85-101]
 • دوره صفوی مطالعه طرح و نقش در زربفت‌های ناشناخته صفوی موزه هنرهای تزیینی اصفهان، در مقایسه با نقوش دیگر آثار هنری این دوره [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 5-21]
 • دوره صفوی شناسایی فرم،کاربرد و تزئینات کجاوه در نگارگری ایرانی دوره های تیموری و صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 85-101]

ذ

 • ذکر رابطه معنایی هنر سنتی سوزنکاری در پوشش صوفیان اهل فتوت با اذکار و اعداد مقدس [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 137-150]

ر

 • رابطه معنایی رابطه معنایی هنر سنتی سوزنکاری در پوشش صوفیان اهل فتوت با اذکار و اعداد مقدس [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 137-150]
 • ریخت‌شناسی مطالعه سیر تحول کاسه‌های شیشه‌ای ایران از قرون 4 ق.م تا 7 ه.ق از منظر ریخت‌شناسی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 207-226]
 • رضا عباسی تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 41-61]
 • روانکاوی بررسی و تحلیل کهن‌الگوها در اسطوره شاماران از منطقه موکریان بر اساس آرای یونگ [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 43-56]

ز

 • زمان مقدس تطبیق عدد چهار، جم و جام جم بر عناصر نگاره باریابی التریاق مرتبط با زمان مقدس روز نو سال نو با تکیه بر رمز‌پردازی در اندیشه الیاده [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 69-83]

س

 • سبک زندگی واکاوی آسیب های مرتبط با دست‌بافته‌های عشایر بختیاری در سبک زندگی معاصر با تکیه بر آرای پیر بوردیو [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 117-136]
 • سردر بازشناسی مطلوبیت تصویری خوون چینی سردر خانه های تاریخی دزفول [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 57-67]
 • سفالینه آبی- سفید تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان‌های عصر صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 169-187]
 • سلطان ابراهیم میرزا واکاوی نگار ه ی معراج پیامبر اکرم(ص)در نسخه ی خطی هفت اورنگ جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت* [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 4-18]
 • سنگ قبر بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 63-85]

ش

 • شاهنامه ابراهیم‌سلطان مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 153-171]
 • شاهنامه‌ی بایسنقری مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 153-171]
 • شاهنامه‌ی طهماسبی مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 153-171]
 • شاهنامه‌ی فردوسی مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 153-171]
 • شیشه‌گری مطالعه سیر تحول کاسه‌های شیشه‌ای ایران از قرون 4 ق.م تا 7 ه.ق از منظر ریخت‌شناسی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 207-226]
 • شمایل مقدس بررسی نقش نشانه ای شمایل‌های مقدسین به عنوان عنصر محوری در تصویر سازی‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-134]
 • شهر تاریخی نطنز تعیین ادوار رونق محله‬ های شهر نطنز با اتکاء به کتیبه‬ های بناهای تاریخی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 189-202]
 • شیوه های اجرا بررسی نمونه های اسلیمی در طبقات کاخ عالی قاپو بر اساس نقاشی دیواری اصفهان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 87-99]

ص

 • صادق بیگ افشار تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 41-61]
 • صفویه بررسی و شناسایی نقش‌مایه‌ی کایلین در فرش های دوره‌ی صفویه [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 23-41]

ض

 • ضحاک ماردوش مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 153-171]
 • ضریح مطالعه تطبیقی کتیبه های ضریح‌های امام حسین و حضرت عباس(علیها سلام) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 191-205]

ع

 • عدد چهار تطبیق عدد چهار، جم و جام جم بر عناصر نگاره باریابی التریاق مرتبط با زمان مقدس روز نو سال نو با تکیه بر رمز‌پردازی در اندیشه الیاده [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 69-83]
 • عشایر بختیاری واکاوی آسیب های مرتبط با دست‌بافته‌های عشایر بختیاری در سبک زندگی معاصر با تکیه بر آرای پیر بوردیو [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 117-136]
 • عصر صفوی تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان‌های عصر صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 169-187]

ف

 • فتوت‌نامه رابطه معنایی هنر سنتی سوزنکاری در پوشش صوفیان اهل فتوت با اذکار و اعداد مقدس [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 137-150]
 • فرش بررسی و شناسایی نقش‌مایه‌ی کایلین در فرش های دوره‌ی صفویه [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 23-41]

ق

 • قالی بلوچ مطالعه تطبیقی ساختار طرح در قالی‌های سجاده‌ای بلوچ و ترکمن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 173-190]
 • قالی ترکمن مطالعه تطبیقی ساختار طرح در قالی‌های سجاده‌ای بلوچ و ترکمن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 173-190]
 • قالی‌‌های سجاده‌ای مطالعه تطبیقی ساختار طرح در قالی‌های سجاده‌ای بلوچ و ترکمن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 173-190]
 • قرآن بررسی نقش نشانه ای شمایل‌های مقدسین به عنوان عنصر محوری در تصویر سازی‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-134]
 • قرون وسطی تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 101-117]

ک

 • کاخ عالی قاپو بررسی نمونه های اسلیمی در طبقات کاخ عالی قاپو بر اساس نقاشی دیواری اصفهان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 87-99]
 • کاسه‌های شیشه‌ای مطالعه سیر تحول کاسه‌های شیشه‌ای ایران از قرون 4 ق.م تا 7 ه.ق از منظر ریخت‌شناسی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 207-226]
 • کایلین بررسی و شناسایی نقش‌مایه‌ی کایلین در فرش های دوره‌ی صفویه [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 23-41]
 • کتیبه مطالعه تطبیقی کتیبه های ضریح‌های امام حسین و حضرت عباس(علیها سلام) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 191-205]
 • کتیبه ‬های تاریخی تعیین ادوار رونق محله‬ های شهر نطنز با اتکاء به کتیبه‬ های بناهای تاریخی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 189-202]
 • کجاوه شناسایی فرم،کاربرد و تزئینات کجاوه در نگارگری ایرانی دوره های تیموری و صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 85-101]
 • کرمان تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان‌های عصر صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 169-187]
 • کهن‌الگوها بررسی و تحلیل کهن‌الگوها در اسطوره شاماران از منطقه موکریان بر اساس آرای یونگ [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 43-56]
 • کوزه قلیان تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان‌های عصر صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 169-187]

گ

 • گورستان‌ بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 63-85]

م

 • مجموعه شیخ عبدالصمد تعیین ادوار رونق محله‬ های شهر نطنز با اتکاء به کتیبه‬ های بناهای تاریخی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 189-202]
 • محیط‌شناسی رویکرد محیط‌شناختی به اسطوره‌گرایی و خیال‌پردازی در باغ‌‌های دوره اسلامی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 21-40]
 • مسجد افوشته مطالعه تطبیقی درهای منبت مسجد افوشته نطنز با آثار مشابه دوره تیموری [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 103-115]
 • مسجد-مدرسه چهارباغ تحلیل همنواختی آرایه های تزئینی و معماری در بناهای علمی-مذهبی عهد صفویه و قاجار [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 135-152]
 • مسجد-مدرسه رکن الملک تحلیل همنواختی آرایه های تزئینی و معماری در بناهای علمی-مذهبی عهد صفویه و قاجار [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 135-152]
 • مطالعات بینارشته‌ای واکاوی نگار ه ی معراج پیامبر اکرم(ص)در نسخه ی خطی هفت اورنگ جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت* [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 4-18]
 • مطالعه تطبیقی مطالعه تطبیقی ساختار طرح در قالی‌های سجاده‌ای بلوچ و ترکمن [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 173-190]
 • مطلوبیت تصویری بازشناسی مطلوبیت تصویری خوون چینی سردر خانه های تاریخی دزفول [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 57-67]
 • معراج مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره معراج حضرت رسول(ص) از خمسه طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 151-168]
 • معماری تحلیل همنواختی آرایه های تزئینی و معماری در بناهای علمی-مذهبی عهد صفویه و قاجار [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 135-152]
 • معماری تزیینی رویکرد محیط‌شناختی به اسطوره‌گرایی و خیال‌پردازی در باغ‌‌های دوره اسلامی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 21-40]
 • معماری دوران اسلامی تعیین ادوار رونق محله‬ های شهر نطنز با اتکاء به کتیبه‬ های بناهای تاریخی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 189-202]
 • مکتب نگارگری اصفهان تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 41-61]
 • منبت تیموری مطالعه تطبیقی درهای منبت مسجد افوشته نطنز با آثار مشابه دوره تیموری [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 103-115]
 • منسوجات زربفت مطالعه طرح و نقش در زربفت‌های ناشناخته صفوی موزه هنرهای تزیینی اصفهان، در مقایسه با نقوش دیگر آثار هنری این دوره [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 5-21]
 • منظره‌پردازی تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی) [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 41-61]
 • موزه هنرهای تزئینی مطالعه طرح و نقش در زربفت‌های ناشناخته صفوی موزه هنرهای تزیینی اصفهان، در مقایسه با نقوش دیگر آثار هنری این دوره [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 5-21]
 • موکریان بررسی و تحلیل کهن‌الگوها در اسطوره شاماران از منطقه موکریان بر اساس آرای یونگ [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 43-56]
 • موکریان شرقی بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 63-85]

ن

 • نشانه بررسی نقش نشانه ای شمایل‌های مقدسین به عنوان عنصر محوری در تصویر سازی‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-134]
 • نشانه‌شناسی بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 63-85]
 • نقاشی دیواری بررسی نمونه های اسلیمی در طبقات کاخ عالی قاپو بر اساس نقاشی دیواری اصفهان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 87-99]
 • نقوش مطالعه طرح و نقش در زربفت‌های ناشناخته صفوی موزه هنرهای تزیینی اصفهان، در مقایسه با نقوش دیگر آثار هنری این دوره [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 5-21]
 • نقوش و تزئینات شناسایی فرم،کاربرد و تزئینات کجاوه در نگارگری ایرانی دوره های تیموری و صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 85-101]
 • نگارگری شناسایی فرم،کاربرد و تزئینات کجاوه در نگارگری ایرانی دوره های تیموری و صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 85-101]
 • نگارگری مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره معراج حضرت رسول(ص) از خمسه طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 151-168]
 • نگاره التریاق تطبیق عدد چهار، جم و جام جم بر عناصر نگاره باریابی التریاق مرتبط با زمان مقدس روز نو سال نو با تکیه بر رمز‌پردازی در اندیشه الیاده [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 69-83]
 • نماد بررسی نقش نشانه ای شمایل‌های مقدسین به عنوان عنصر محوری در تصویر سازی‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 119-134]
 • نماد بررسی و شناسایی نقش‌مایه‌ی کایلین در فرش های دوره‌ی صفویه [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 23-41]

ه

 • هفت اورنگ واکاوی نگار ه ی معراج پیامبر اکرم(ص)در نسخه ی خطی هفت اورنگ جامی گالری فریر با رویکرد بینامتنیت ژرار ژنت* [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 4-18]
 • هفت‌اورنگ جامی مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره معراج حضرت رسول(ص) از خمسه طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 151-168]
 • هنر تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 19، 1399، صفحه 101-117]
 • هنر سفالگری تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان‌های عصر صفوی [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 169-187]
 • هنر سوزنکاری رابطه معنایی هنر سنتی سوزنکاری در پوشش صوفیان اهل فتوت با اذکار و اعداد مقدس [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 137-150]

ی

 • یونگ بررسی و تحلیل کهن‌الگوها در اسطوره شاماران از منطقه موکریان بر اساس آرای یونگ [دوره 7، شماره 20، 1399، صفحه 43-56]