موضوعات = باستان شناسی
تحلیل کاربرد نقوش هندسی متنوع، بدون رعایت اصل تقارن در آجرکاری سلجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22077/nia.2022.5052.1577

حمید افشار؛ محمد مرتضایی


تحلیل معنایی نقوش بناهای قاجاری در بافت قدیم شهر بیرجند (بر اساس رویکرد معناشناسی دیداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22077/nia.2023.6208.1712

فهیمه رضویان؛ علی زارعی؛ مریم ظهوریان؛ حسین کوهستانی


نقوش و مضامین تزیینی سنگ قبرهای برخوار در دوره‌های صفوی تا قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22077/nia.2023.6235.1715

عباسعلی احمدی


پژوهش تحلیلی کاشی‌های زرین‌فام ستاره‌ای‌شکل بنای امام‌زاده یحیی ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22077/nia.2023.6216.1722

حمید حسنعلی پور؛ حسین صدیقیان


شیرسنگی کنگره‌دار؛ گونه‌ای از سنگ مزارهای گورستان اسلامی شهسوار ایذه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22077/nia.2023.6548.1765

سید رسول موسوی حاجی؛ حسین فیضی؛ حسن هاشمی زرج آباد


تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل)

دوره 8، شماره 22، بهمن 1400، صفحه 75-93

10.22077/nia.2021.4757.1547

مریم بطحایی؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ محمد مرتضایی


تعیین ادوار رونق محله‬ های شهر نطنز با اتکاء به کتیبه‬ های بناهای تاریخی

دوره 7، شماره 20، اسفند 1399، صفحه 189-202

10.22077/nia.2021.3944.1391

سیده سارا محمدی؛ حسن کریمیان؛ محمد حسن طالبیان؛ محسن جاوری


مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی اواخر قاجار و پهلوی شهر مهاباد

دوره 6، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 17-40

10.22077/nia.2020.2965.1265

اسماعیل سلیمی؛ جمیله صلح جو؛ حسن کریمیان