دوره و شماره: دوره 7، شماره 19، شهریور 1399، صفحه 1-227 
بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی

صفحه 63-85

10.22077/nia.2020.3581.1345

اسماعیل معروفی اقدم؛ کریم حاجی زاده؛ علی زارعی؛ علی اصغر محمودی نسب؛ حبیب شهبازی شیران