دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی رابطه‌ی بیش‌متنی نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه و ساسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.22077/nia.2022.4922.1563

ابوالفضل عبداللهی فرد؛ بهمن نامور مطلق؛ محمد خزایی؛ الهام شمس


مطالعه تطبیقی نقوش تزئینی گنبد‌های مساجد قبه‌الصخره بیت‌المقدس و شیخ لطف‌الله اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22077/nia.2022.4843.1554

مجید مزیدی شرف آبادی؛ خشایار قاضی‌زاده


تحلیل کاربرد نقوش هندسی متنوع، بدون رعایت اصل تقارن در آجرکاری سلجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22077/nia.2022.5052.1577

حمید افشار؛ محمد مرتضایی


‌‌کاربست پنج اصل منتخب گشتالت در تحلیل کتیبه گریو گنبد بقعه دوازده امام یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22077/nia.2022.5452.1624

صفیه حاتمی؛ فرنوش شمیلی


مطالعه فرم و نقش آثار فلزی مقبره خواجه احمد یسوی در ترکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22077/nia.2023.6029.1690

سید محمد میرشفیعی؛ شهریار شکرپور؛ رضوان مهوری حبیب آبادی


گونه‌شناسی مضامین نقوش انسانی کاشی‌های دوره صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22077/nia.2023.5446.1623

میترا شاطری؛ زهرا رضاسلطانی


آسیب شناسی هنر فیروزه تراشی در شهر مشهد با رویکرد آموزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22077/nia.2023.5759.1661

سکینه مرادی بجستانی؛ سامان فرزین؛ آرزو پایدارفرد


بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی‌های شهری استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

10.22077/nia.2023.5632.1676

فرنوش رحمانی؛ علی وندشعاری؛ عبداله میرزایی؛ وحیده حسامی


تحلیل معنایی نقوش بناهای قاجاری در بافت قدیم شهر بیرجند (بر اساس رویکرد معناشناسی دیداری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22077/nia.2023.6208.1712

فهیمه رضویان؛ علی زارعی؛ مریم ظهوریان؛ حسین کوهستانی


تحلیل رقم نویسی پرتره یک درویش واقع در موزه توپقاپی‌سرای بر اساس تحلیل آثار منتخب کمال‌الدین بهزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22077/nia.2023.5513.1636

علیرضا حسینی صدر؛ سید مهدی حسینی نیا؛ علی زارعی


خط و هندسه پنهان در زوایای کتیبه‌های مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی (مطالعه موردی گنبد الله الله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22077/nia.2023.5850.1671

نیلوفر سیفی؛ ابوالفضل عبداللهی فرد


مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی دورۀ قاجار و پهلوی شهرستان بوکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22077/nia.2023.6317.1728

اسماعیل سلیمی؛ مبارکه شیخی ملاشاهی


تحلیل و بررسی عناصر خیر و شر در نگاره‌های حمزه‌نامه با رویکرد آیکونولوژی پانوفسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22077/nia.2023.5996.1688

نرگس هاشمی دهقی؛ فتانه محمودی


کاخ قلعه ی شلمزار (در استان چهارمحال و بختیاری)، نمونه ی شاخص ترکیب الگوی معماری قجری با تزئینات و فرهنگ تصویری قومی- محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22077/nia.2023.6092.1699

حسین ابراهیمی ناغانی؛ فاطمه مسیبی دهکردی


نقوش و مضامین تزیینی سنگ قبرهای برخوار در دوره‌های صفوی تا قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22077/nia.2023.6235.1715

عباسعلی احمدی


بازجست سنت دیوارنگاری پارتی در دیوارنگاری قرون اولیه اسلامی بر اساس نظریه پانوفسکی نمونه مورد مطالعه: تپه تاکستان نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22077/nia.2023.6614.1772

رضا خزاعی؛ پرویز اقبالی؛ یعقوب آژند؛ سیدرضا حسینی؛ میثم لباف خانیکی