مطالعه فرم و نقش آثار فلزی مقبره خواجه احمد یسوی در ترکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای صناعی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.22077/nia.2023.6029.1690

چکیده

بیان مسأله: دوره تیموری یکی از مهمترین دوره‌ها در فلزکاری اسلامی است که یکی از نمونه‌های آن سنگابی بسیار زیبا است که به دستور تیمور برای آرامگاه خواجه احمد یسوی ساخته شده است. همچنین شش شمعدان بزرگ، عَلَم، قندیلی که به این مقبره وقف شده و کوبه‌های در فلزی آرامگاه خواجه احمد یسوی که با تزئینات بسیار ظریف و باکیفیت، ساده و مستحکم باقی مانده است و نشان دهندة ارادت تیمور به خواجه احمد است. اکنون برخی از این آثار در موزه‌های سراسر دنیا نگهداری می‌شود. طرح‌های مختلفی که روی بدنه‌های منحنی‌وار شمعدان‌ها نقش بسته و یا شکل، فنون ساخت، تزئین و کنده‌کاری ظروف فلزی این مقبره حاکی از، هنر هنرمندانی است که بر روی بدنه آنها انواع نوشته‌ها و تصاویر را قلم‌زنی و حکاکی و برجسته‌کاری نموده‌اند. نتایج نشان می‌دهد نقوش و طرح‌های تزئینی فلزات اسلامی نگاهی بر ذهن هنرمند و مؤثر از سیر تحول و ترقی عقیدتی و میزان رشد و پیشرفت علوم و فنون و صنایع و اوضاع اجتماعی دوره‌ی تیموری است.هدف: در این تحقیق سعی بر آن است تا به بررسی فرم و نقوش آثار فلزی مقبره خواجه احمد یسوی ‌پرداخته و ویژگی‌ها و شاخصه‌های این آثار را مورد تحلیل قرار دهیم. سوالی که در اینجا در ذهن متبادر می‌شود این است که ویژگی‌های فرمی و تزئینی آثار فلزی بنای خواجه احمد یسوی چیست و چه نسبتی بین نقوش به کار رفته روی این آثار و کارکرد آن وجود دارد؟ و فرضیه مطرح شده عبارت است از اینکه نقوش و متن کتیبه‌های به کار رفته روی آثار مرتبط با کارکرد آنها است.روش تحقیق: از روش کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات و از شیوه تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. بنابراین در راستای هدف پژوهش، آثار به دست آمده از مقبره خواجه احمد یسوی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با استفاده از اطلاعات کتب مختلف و منابع اینترنتی، نقوش موجود روی آن‌ها را بررسی و با مطالعه آن‌ها، به ارائه نتایج اجمالی در حیطه آثار ساخته شده در این دوره برسیم.نتیجه گیری: این مقاله، با معرفی نمونه آثار فلزی مقبره خواجه احمد یسوی که به دست هنرمندان مختلفی ساخته شده است به بررسی فرم و نقوش تزئینی روی آن پرداخته و تصویری از ذهنیت هنرمند آن فلزکار، در خلق این آثار را نشان می-دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Form and Role of the Metalworks of Khoaja Ahmad Yesawi's Tomb in Turkestan

نویسندگان [English]

  • mohammad mirshafiee 1
  • shahryar shokrpour 2
  • Rezvan Mehvari Habibabadi 3
1 tabriz islamic art university
2 Assistant Professor of Islamic Art University of Tabriz
3 Master's student of Faculty of Industrial Arts, Tabriz University of Islamic Arts
چکیده [English]

Studying the Form and Role of the Metalworks of

Khoaja Ahmad Yesawi's Tomb in TurkestanEnglish Abstract

Statement of the problem: The Timurid period is one of the most important periods in Islamic metalwork, and one of its examples is a very beautiful stone slab that was made by the order of Timur for the tomb of Khwaja Ahmad Yesavi. Also, six large candlesticks, flags, lanterns dedicated to this tomb, and metal door knockers of Khwaja Ahmad Yesui's tomb, which have remained simple and strong with very delicate and high-quality decorations, and show Timur's devotion to Khwaja Ahmad. Now some of these works are kept in museums all over the world. The various designs that are engraved on the curved bodies of the candlesticks, or the shape, techniques of making, decorating and carving the metal vessels of this tomb indicate the art of artists who have various writings and images on their bodies. have been engraved and embossed. The results show that the motifs and decorative designs of Islamic metals are a look at the artist's mind and are effective from the course of evolution and ideological progress and the rate of growth and development of sciences, techniques and industries and the social conditions of the Timurid period.Purpose: In this research, we try to investigate the form and motifs of the metal works of the tomb of Khwaja Ahmad Yesavi and analyze the features and characteristics of these works. The question that comes to mind here is what are the formal and decorative features of the metal works of Khwaja Ahmed Yesavi and what is the relationship between the motifs used on these works and their function? And the proposed hypothesis is that the motifs and text of the inscriptions used on the works are related to their function.Research Method: a library method was used to collect information and a descriptive-analytical research method was used. Therefore, in line with the purpose of the research, the works obtained from the tomb of Khwaja Ahmed Yesavi were analyzed and by using the information of various books and internet sources, the motifs on them were examined and by studying them, to present Let's get the summary results in the field of works made in this period.Conclusion: This article, by introducing the samples of the metal works of Khwaja Ahmed Yesavi's tomb, which were made by different artists, examines the form and decorative motifs on it, and shows a picture of the mentality of that metal worker in the creation of these works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Form and Decorations of Metalworks
  • Timurid Metalwork
  • tomb of Khoaja Ahmad Yesawi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 27 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 14 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 01 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1401