بررسی و تحلیلی بر نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه پیام نور تهران شرق

3 کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، معاونت ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام

چکیده

برای آشنایی با یک جامعه، شناخت فرهنگ، روابط انسانی، ریشه‌های فرهنگی، روحیات و آداب، رسوم و سنن یک ملت ضروری است. برای رسیدن به این مقصود، مراجعه به میراث هنری عوام که از تجربه‌های جمعی و زندگی واقعی سازندگان آن به ثمر می‌نشیند، بسیار کارآمد و راهگشا خواهد بود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مردم‌شناسی فرهنگی یا قوم‌نگاری، تزیینات سنگ‌قبور شهرستان دره‌شهر با اهداف شناسایی سبک هنری آنها و کشف لایه‌های پنهان سنت‌های مادی و رفتاری ساکنان گذشتۀ این منطقه مورد مطالعه قرار می‌گیرند. بر این اساس سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از؛ 1: سبک هنری اجرای نقوش تزیینی سنگ‌قبور شهرستان دره‌شهر چیست؟ 2: سنت‌های مادی و رفتاری ساکنان گذشتۀ شهرستان دره‌شهر چه بوده است؟ برآیند پژوهش نشان می‌دهد که سبک هنری اجرای نقوش تزیینی سنگ‌قبور شهرستان دره‌شهر، سبک هنری عوام یا واقع‌گرا است و بر اساس همین سبک که وابسته به پیکره‌های اجتماعی آن جامعه و برخواسته از واقعیات زندگی است، سنت‌های مادی این شهرستان شامل ابزارآلات مادی آنها چون؛ تفنگ، خنجر، شانه‌های یک طرفه و دوطرفه، شانۀ قالیبافی، دار قالی، قلیان، مهر و تسبیح، آفتابه، قیچی و حیواناتی چون اسب، بز و سگ و سنت‌های رفتاری آنان نیز انجام اموری چون شکار، گله‌داری، مبارزه با نیروهای طبیعت، میهمانداری، رقص آیینی، قالیبافی و عمل به اصول دینی است که می‌بایست هر فرد ایلی و عشایری منطقه متناسب با جنسیت خود و برای کسب وجه اجتماعی، خود را به این داشته‌های مادی و رفتاری توانمند سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review and Analytics on Darreh Shahr gravestone decorations

نویسندگان [English]

  • akbar sharifinia 1
  • tayebeh shakarami 2
  • Roya Arjomandi 3
1 Bu Ali-sina University
2 Payam Noor University
3 Masters of Archeology, Deputy of General office of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Ilam Province
چکیده [English]

To get familiar with a society, recognition of the culture, human relationships, cultural roots, morals, rituals, and traditions of a nation is essential. To achieve this end, referring to the commonwealth's artistic heritage, which is gained through the collective experience and real life of its builders, is very efficient. In this research, using descriptive case studies or applying field and library methodology, the gravestones decorations of Darreh Shahr city, with the aims of identifying their artistic style and discovering the hidden layers of material and behavioral traditions of the past inhabitants of this region, are going to be investigated. Based on this, the main research questions are: (1) what is the artistic style of the gravestones decorations of Darreh Shahr? (2) what were the material and behavioral traditions of the past inhabitants of this land? The results show that the artistic style of gravestones decorations is a common or realistic style of art. Based on this style, which relates to the social structures of that society and is based on the realities of life, the material tradition resources of this city include guns, daggers, one-sided or two-sided combs, carpet weavers, carpet scaffold, hookahs, turbah and tasbih, afatabah, scissors, and animals like horse, goat and dog. Their behavioral traditions include hunting, flocking, fighting against nature forces, hospitality, carpet weaving and acting on religious principles that, beside material traditions, should be performed by any tribal and nomadic people of the region, appropriate to their gender, for earning the social respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Darreh Shahr
  • gravestones
  • decorative designs
  • artistic style
  • material and behavioral traditions
آریان­پور، امیرحسین،( 1388)، جامعه­شناسی هنر، تهران: گسترده.
آورزمانی، فریدون، (1392)، رازگشایی نمادهای آیینی در پوشش شهریاران ساسانی، فصلنامۀ هنر و تمدن شرق، سال اول، شمارۀ اول، 42-33.
پورکریم، هوشنگ، (1342)، سنگ مزارهای ایران،  هنر و مردم، دوره جدید، شماره ۱۲، ۳۱-۳۹.
پویان، جواد، خلیلی، مژگان، (1389)، نشانه‌شناسی نقوش سنگ‌قبرهای قبرستان دارالسلام شیراز، کتاب ماه و هنر، شمارۀ 144، 107-98.
تفضلی، احمد،( 1376)، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران: سخن.
خسرونژاد، پدرام، (1377)، سنگ مزارها از پنجرۀ مردم‌شناسی هنر، کتاب ماه و هنر، شمارۀ 1، 26-23.
شریفی­نیا، اکبر، ساریخانی، مجید، دولت­یاری، عباس، قائمی، نعیمه،( 1395)، شناخت و بررسی مضامین و نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره­شهر در استان ایلام، هنرهای تجسمی، دورۀ 21، شمارۀ 1، 35 – 23.
رهنورد، زهرا،( 1380)، جامعه شناسی هنر و نقش ایدئولوژی، هنرهای زیبا، شمارۀ 9، 11 – 4.
علی‌نژاد، روجا، (1393)، سفید چاه، نمایه‌ای فراتر از یک گورستان شناخت و بررسی مضامین و نقوش تصویری گورستان سفید چاه، نشریههنرهایزیبا - هنرهایتجسمی، دوره 19، شماره 2، 56-49.
فاضلی، نعمت­الله،( 1390)، مردم نگاری هنر، منظرهای انسان شناسی، جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی به هنرها و ادبیات، تهران: فخراکیا.
فرزین، علیرضا،( 1384)، گورنگاره­های لرستان، سازمان میراث فرهنگی، تهران: پژوهشکده مردم­شناسی.
فولادی، محمد، حسن­پور، مریم،( 1394)، نقش نماد و نمادگرایی در زندگی بشر؛ تحلیلی جامعه­شناختی، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال ششم، شمارۀ چهارم، 152- 133.
فیضی، مهسا، فیضی نسیم، ( 1392)، معرفی و بررسی باستان‌شناختی نقوش قبرها در گورستان‌های اسلامی بخش مرکزی شهرستان آبدانان، فصلنامه فرهنگ ایلام، دوره 14، شماره 40 و 41، 67-47.
لطفی، سلیمان،( 1396)، سوگ­نگاره­ها( سنگ­های روی دل و میل­ها در آرامگاه­ها و گورستان­ها)، کتاب ابرار، تهران.
منادی، مرتضی،( 1386)، مردم­نگاری، فصلنامه حوزه و دانشگاه روش­شناسی علوم انسانی، سال 13، شمارۀ 15، 130- 111.
مورتنسن، اینگه دمانت،( 1377)، کوچ­نشینان لرستان، ترجمۀ محمد حسین آریا، تهران: پژوهنده.