کلیدواژه‌ها = نگارگری
تعداد مقالات: 13
1. توصیف و تحلیل پوشاک جنگاوران در نگاره‌های شاهنامه 953ه.ق پاریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

نفیسه زمانی؛ فرزانه فرخ‌فر


2. بررسی ویژگی‌های منظره‌پردازی بر اساس سبک‌های موجود در نگاره‌های مرقع گلشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

سحر شفائی


3. پژوهشی بر آرایه های هندسی موجود در نگار ه های شاهنامه بایسنقری

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 74-86

محمد امین حاجی زاده؛ محمدعلی بیدختی؛ مریم عظیمی نژاد


4. مطالعه تطبیقی واقعه معراج در نگاره معراج سلطان محمد و متن معراجیه‌های نظامی

دوره 5، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-29

مهدی دوازده امامی؛ زینب سادات حسین زاده حجازی؛ محی الدین آقاداودی


6. بررسی فرم، نقش و تزئینات ابزارآلات جنگی عصر تیموری و بازتاب آن در نگاره های مکتب هرات

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 42-58

الهه رضانژاد؛ سید ماهیار شریعت پناهی


7. بررسی تطبیقی نگارۀ دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری

دوره 3، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 62-75

حسین مهرپویا؛ بنفشه سلیمی پور؛ طیبه شاکرمی؛ اکبر شریفی نیا


8. تحلیل بصری عنصر فرشته در آثار استاد محمود فرشچیان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1395، صفحه 4-15

علیرضا شیخی؛ نسیم قرائی


10. بررسی تطبیقی عناصر تصویری نگاره پرواز لا کپشت و دو بط در مکاتب مشهد و قزوین

دوره 3، شماره 9، بهار 1395، صفحه 84-96

صفورا نایب پور؛ زهرا اسفندیاری


11. بررسی نقوش سفالینه های مینایی ساوه در سده های ششم و هفتم هجری قمری براساس نمونه های موزه متروپولیتن

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 4-20

احمد صالحی کاخکی؛ میترا شاطری؛ سولماز منصوری