تماس با ما

نشانی نشریه و تلفن تماس: خراسان​جنوبی، بیرجند، خیابان دانشگاه، دانشکده ​هنر /32227225-056
شماره دفتر مجله:32227175-056
توجه : پاسخگویی تماس های  تلفنی  فقط در ساعت 9 الی 13 روز های شنبه و سه شنبه  خواهد بود 


CAPTCHA Image