تعداد مقالات ارسال شده

342

تعداد مقالات رد شده

197

درصد پذیرش

15

زمان پذیرش(روز)

 227

این مجله براساس مجوز شماره 237086/18/3 مورخ 1395/10/26 از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور وزارت علوم،تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی -ترویجی می باشد و همچنین در پایگاه ISC  نیز نمایه شده است.

 

* براساس موافقت کارگروه هنر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 96/12/16 ، نشریه نگارینه هنر اسلامی از شماره 13 بصورت دو فصلنامه چاپ خواهد شد.*

 

اطلاعیه:

نشریه نگارینه هنر اسلامی برای مقالات ارسالی به این نشریه مبلغ زیر را پس از پذیرش نهایی مقاله و قبل از انتشار اعمال  می نماید.

                 هزینه بررسی ،آماده سازی و انتشارمقاله:   1000000  ریال

 

اطلاعات تکمیلی در بخش فرآیند پذیرش مقالات

 

                                                    

                                    

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398 

4. بررسی تطبیقی دو منبر دوره سلجوقی و ایلخانی (مشکول و نائین)

صفحه 47-59

حسین نوروزی قره قشلاق؛ سمیه صالحی؛ حجت الله رشادی


6. پژوهشی بر آرایه های هندسی موجود در نگار ه های شاهنامه بایسنقری

صفحه 74-86

محمد امین حاجی زاده؛ محمدعلی بیدختی؛ مریم عظیمی نژاد


7. تزیینات معماری در حوضخانۀ خانۀ دُخانچی شیراز

صفحه 87-94

آذر صفایی؛ محمدصادق میرزا ابولقاسمی