تعداد مقالات ارسال شده

370

تعداد مقالات رد شده

212

درصد پذیرش

15

زمان پذیرش(روز)

 218

این مجله براساس مجوز شماره 237086/18/3 مورخ 1395/10/26 از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور وزارت علوم،تحقیقات و فناوری منتشر و بر اساس اخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم در سال 98   دارای درجه «ب» می باشد و  در پایگاه ISC  نیز نمایه شده است.

 

* براساس موافقت کارگروه هنر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 96/12/16 ، نشریه نگارینه هنر اسلامی از شماره 13 بصورت دو فصلنامه چاپ خواهد شد.*

 

اطلاعیه:

نشریه نگارینه هنر اسلامی برای مقالات ارسالی به این نشریه مبلغ زیر را پس از پذیرش نهایی مقاله و قبل از انتشار اعمال  می نماید.

                 هزینه بررسی ،آماده سازی و انتشارمقاله:   1000000  ریال

 

اطلاعات تکمیلی در بخش فرآیند پذیرش مقالات

 

                                                    

                                    

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 18، پاییز و زمستان 1398