راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و ارسال مقاله‌های نشریه نگارینه (هنر اسلامی)

نحوه پذیرش مقاله:

- مقاله‌های تحقیقاتی که در راستای محورهای نشریه و همچنین حاصل کار پژوهشی و از ارزش علمی برخوردار باشد برای بررسی و داوری پذیرفته خواهند شد.

- صرفاً مقالات آماده‌شده بر اساس ساختار نگارشی مجله موردبررسی قرار خواهند گرفت.

- مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در مجله دیگری چاپ و یا هم‌زمان در حال داوری در مجله دیگری باشند.

-  مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نویسنده مسئول است.

 

محورهای پذیرش مقاله :

* مبانی نظری حکمت، فلسفه و زیبایی‌شناسی هنر اسلامی                                           

* آرایه‌های وابسته به معماری مانند: آینه‌کاری، مقرنس اسلیمی، نقاشی دیواری، خط، کتیبه‌نگاری  

* پژوهش‌هایی در زمینه‌های فلزکاری، قلم‌زنی، آبگینه، سفالگری، فرش دستباف، معرق، منبت و مینیاتور، کتابت، کتاب‌آرایی، تذهیب و...

 

ضوابط تنظیم و ارسال مقاله :
مقاله باید به ترتیب دارای بخش‌های زیر باشند:
- صفحه اول شامل : عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی نویسنده یا نویسندگان، گروه تخصصی و دانشگاه مربوطه ، نشانی الکترونیکی و پستی( لازم است نام نویسنده مسئول مکاتبات مشخص گردد).

صفحه دوم : عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیده فارسی ( حداکثر 500 واژه) که شامل بیان مساله،  هدف، روش تحقیق و نتیجه‌گیری است و واژه‌های کلیدی فارسی  حداکثر 5 واژه می‌باشد.

-      صفحه سوم: عنوان کامل مقاله به انگلیسی  ، چکیده انگلیسی( حداکثر 500 واژه) مطابق با چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی  حداکثر 5 واژه می‌باشد.

-   صفحات بعدی شامل بدنه اصلی مقاله است که دارای تیترهای زیر باشد:

 - مقدمه و بیان مساله، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، روش انجام پژوهش، بحث و نتیجه‌گیری و فهرست منابع

- مقالات بر اساس رسم‌الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی با برنامه رایانه‌ای Word  حروف‌چینی شده باشد. مقالات ارسالی فاقد اشتباهات تایپی باشد.

- مقالات صرفاً از طریق سامانه نشریه به نشانی http://niamag.birjand.ac.ir  بارگذاری و ارسال گردد

- همراه م