فرایند پذیرش مقالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجله در نظر دارد برای راحتی کار نویسندگان در آینده درگاه پرداخت به صورت آنلاین را فعال نماید لذا تا آن زمان ضروری است فیش واریزی به مبلغ 100000 تومان را پس از پذیرش مقاله اسکن وبا ذکر کد مقاله به ایمیل مجله  ارسال نمایید. درغیر این صورت مقاله شما منتشرنخواهد شد و گواهی پذیرش نیز داده نمی شود.

شماره حساب :((4001075803022006))

شماره شبا:  ((ir 070100004001075803022006 ))

شناسه پرداخت:((388075880123100000000000155080))

 ضروری است در هنگام واریز حتماً شناسه پرداخت  را وارد نمائید.

حتما کد مقاله خود را بر روی فیش یادداشت نمایید.