نویسنده = آرزو پایدارفرد
تعداد مقالات: 4
2. بازشناسی تناسبات طلایی در نگار ه های کمال الدین بهزاد(مطالعه موردی: نگاره ساخت مسجد جامع سمرقند)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1395، صفحه 16-31

رعنا بهرامیان؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ علی زارعی؛ آرزو پایدارفرد


4. زیبایی شناسی کارکرد نور در تذهیب های قرآنی (با تاکید بر مبانی حکمت نوریه سهروردی)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 40-49

آرزو پایدارفرد؛ فاطمه شفیعی