تحلیل زیبایی شناسانه فرم و نقش در زیور آلات ملیله طلای ایران( دوره اسلامی تا کنون)

نویسندگان

1 استاد دانشگاه هنر تهران

2 کارشناس ارشد هنر اسلامی (گرایش فلز)

چکیده

    هنر ملیله سازی با برخورداری از پیشینه ی باشکوه تاریخی، غنای فرهنگی و زیبائی کم نظیر، در دوره اسلامی به اوج خود می رسد. در این دوره سنت های دیرینه هنر ملیله سازی ایران علاوه بر ادامه حیات خود، قالبی نو از نقشمایه ها و فرم ها، که تلفیقی از سلایق حکام و حامیان و هنر زرگری عاریت گرفته از آنها با ملیله سازی پیش از اسلام در ایران است، به خود می گیرند.
    ملیله سازان دوره های مورد پژوهش، با به کارگیری این هنر در کنار جواهرسازی و زرگری آثاری بدیع و چشم نوازی را در قالب زیورآلات زنانه و مردانه، پیش روی بیننده قرار می دهند.
     نوشتار حاضر با گردآوری اجمالی آثار باقی مانده و گزیده ای از پیشینه تاریخی ای این هنر- صنعت، به بررسی تحول نقوش و فرم ها در آثار برجسته ملیله سازی از دوره استقرار حکومت اسلامی تا به امروز خواهد پرداخت.                                     
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetic Analysis of Form and Designing of the Gold Filigree Ornaments of Islamic Period of Iran

نویسندگان [English]

 • GholamALi Hatam 1
 • Somayeh ALizadeh 2
1 1- Professor of Art Research, Tehran University
2 2- M.A of Islamic Art
 • اسکارچیا، روبرتو، 1376، هنر صفوی، زند، قاجار، ترجمه یعقوب آژند، تهران، مولی. 
 •   اسکارچیا، روبرتو، 1376، هنر سامانی و غزنوی، ترجمه یعقوب آژند، تهران، مولی. 
 •   بلر، شیلا و جاناتان بلوم، 1381، هنر و معماری اسلامی، جلد دوم، ترجمه یعقوب آزند، تهران، سمت. 
 •  توحیدی، فایق(مولف)، 1386،گنجینه اطلاعات هنری، جلد اول، تهران، میراث کتاب. 
 •    پوپ، آرتور و فیلیس اکرمن، 1387، سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز، ترجمه نجف دریابندری و دیگران، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 
 •   فریه، ر.دبیلیو، 1374، هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، چاپ فرزان. 
 •  مجله طلا و جواهر، شماره 56-55، سال هشتم. 
 •   مجیری، شهره، 1385، بررسی و مقایسه ملیله اصفهان و زنجان، دانشگاه پیام نور اصفهان. 
 •   موسوی حجازی، بهار و مجتبی انصاری، 1381، " تحلیل زیبایی شناسانه  تزیین در هنر فلزکاری ایران"، مدرس هنر، شماره 2.
 • اسکارچیا، روبرتو، 1376، هنر صفوی، زند، قاجار، ترجمه یعقوب آژند، تهران، مولی.
 •  اسکارچیا، روبرتو، 1376، هنر سامانی و غزنوی، ترجمه یعقوب آژند، تهران، مولی.
 • بلر، شیلا و جاناتان بلوم، 1381، هنر و معماری اسلامی، جلد دوم، ترجمه یعقوب آزند، تهران، سمت.
 • توحیدی، فایق(مولف)، 1386،گنجینه اطلاعات هنری، جلد اول، تهران، میراث کتاب.
 • پوپ، آرتور و فیلیس اکرمن، 1387، سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز، ترجمه نجف دریابندری و دیگران، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • فریه، ر.دبیلیو، 1374، هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، چاپ فرزان.
 • مجله طلا و جواهر، شماره 56-55، سال هشتم.
 • مجیری، شهره، 1385، بررسی و مقایسه ملیله اصفهان و زنجان، دانشگاه پیام نور اصفهان.
 • موسوی حجازی، بهار و مجتبی انصاری، 1381، " تحلیل زیبایی شناسانه  تزیین در هنر فلزکاری ایران"، مدرس هنر، شماره 2.