کلیدواژه‌ها = نماد
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه نماد ماهی و کاربرد فرم آن در قالی های صفوی و قاجار

دوره 4، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-62

وحیده حسامی؛ سمیرا بابرکت


2. زیبایی شناسی کارکرد نور در تذهیب های قرآنی (با تاکید بر مبانی حکمت نوریه سهروردی)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 40-49

آرزو پایدارفرد؛ فاطمه شفیعی