نویسنده = شهرزاد آئینه چی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی مقایسه‌ای نسبت‌های عناصر کاربندی چهارده در گستره شیوه های ترسیم

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 34-46

10.22077/nia.2019.2168.1180

شهرزاد آئینه چی؛ نیما ولی بیگ؛ فرهاد تهرانی