دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. تحلیل تطبیقی منظره‌ در ترکیب‌بندی‌های مکتب نگارگری متقدم و متاخر اصفهان (مطالعه موردی: آثار صادقی‌بیگ افشار و رضاعباسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22077/nia.2020.3222.1301

ملک زاد مخمل باف؛ فرزانه فرخ فر


3. تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22077/nia.2020.3277.1306

شبنم فتحی؛ محمد مرتضایی؛ هایده خمسه


4. بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22077/nia.2020.3581.1345

اسماعیل معروفی اقدم؛ کریم حاجی زاده؛ علی زارعی؛ علی اصغر محمودی نسب؛ حبیب شهبازی شیران


5. تحلیل همنواختی آرایه های تزئینی و معماری در بناهای علمی-مذهبی عهد صفویه و قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22077/nia.2021.3540.1337

حسین نوروزی قره قشلاق؛ محی الدین آقاداودی