دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. خوانش مضامین نقوش تزئینی در دیوارنگارههای حمام مهدی قلیخان مشهد و سه پارچه قلمکار دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

مریم مونسی سرخه؛ سارا حسین زاده قشلاقی


2. توصیف و تحلیل پوشاک جنگاوران در نگاره‌های شاهنامه 953ه.ق پاریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

نفیسه زمانی؛ فرزانه فرخ‌فر


3. بررسی هنر آینه‎کاری در رواق دارالسیاده حرم امام رضا(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

میثم جلالی


4. بررسی و تحلیلی بر نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

اکبر شریفی نیا؛ طیبه شاکرمی؛ رویا ارجمندی


5. واکاوی شکل گیری نقوش هندسی شکسته در کاشیکاری های مسجد جامع اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

فاطمه قنبری شیخ شبانی؛ مریم قاسمی سیچانی


7. مقایسه تطبیقی – تحلیلی نقش سفالینه بر دیوارنگاره های دوره صفویه با سفال های این دوره با تمرکز بر نقوش کاخ چهلستون اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

یوسف قاسمی قاسموند؛ محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار


8. مطالعه و تحلیل تزیینات معماری مسکونی اواخر قاجار و پهلوی شهر مهاباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

اسماعیل سلیمی؛ جمیله صلح جو؛ حسن کریمیان


9. مطالعۀ تحلیلی نقوش‌ گیاهی بر آبگینۀ سدۀ پنجم و ششم هجری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

سیدرضا حسینی؛ پریسا محمدی


10. بررسی ویژگی‌های منظره‌پردازی بر اساس سبک‌های موجود در نگاره‌های مرقع گلشن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

سحر شفائی


11. مطالعه‌ی تطبیقی رابطه‌ی متن و تصویر در نگاره‌ی صحنه‌ی به دار آویختن ضحاک در شاهنامه‌ی بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

سحر ذکاوت؛ سیدرضا حسینی


12. بررسی الگوهای ساختاری فرم/ نقش ترنج در منسوجات دوره صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

فائزه جان نثاری؛ بهاره تقوی نژاد