موضوعات = پژوهش هنر
تعداد مقالات: 4
1. تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22077/nia.2020.3277.1306

شبنم فتحی؛ محمد مرتضایی؛ هایده خمسه


3. بررسی و تحلیلی بر نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره شهر

دوره 6، شماره 18، پاییز و زمستان 1398

10.22077/nia.2020.2549.1223

اکبر شریفی نیا؛ طیبه شاکرمی؛ رویا ارجمندی