کلیدواژه‌ها = شاهنامه953ه.ق
تعداد مقالات: 1
1. توصیف و تحلیل پوشاک جنگاوران در نگاره‌های شاهنامه 953ه.ق پاریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

نفیسه زمانی؛ فرزانه فرخ‌فر