کلیدواژه‌ها = شاهنامه فردوسی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی مضامین نگار ه های شاهنامه بایسنقری و آثاری از نگارگری حماسی معاصر ایران*

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 60-73

صدیقه پورمختار؛ مرتضی افشاری