کلیدواژه‌ها = سنگشکو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظام گفتمانی طرحواره تنشی در قالی سنگشکو موزه میهو

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-33

محمد افروغ