کلیدواژه‌ها = شاهنامه بایسنقری
تعداد مقالات: 4
3. پژوهشی بر آرایه های هندسی موجود در نگار ه های شاهنامه بایسنقری

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 74-86

10.22077/nia.2019.2400.1205

محمد امین حاجی زاده؛ محمدعلی بیدختی؛ مریم عظیمی نژاد


4. تطبیق عنصر نوشتار و تصویر در شاهنامه بایسنقری کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیت

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-86

10.22077/nia.2019.2240.1187

محمدعلی بیدختی؛ مهلا نخعی؛ نصرالله تسلیمی