کلیدواژه‌ها = دره شهر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیلی بر نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره شهر

دوره 6، شماره 18، پاییز و زمستان 1398

10.22077/nia.2020.2549.1223

اکبر شریفی نیا؛ طیبه شاکرمی؛ رویا ارجمندی