کلیدواژه‌ها = رحل چوبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقوش و تزیینات رحل قرآن(قرن هشتم هجری) در موزه متروپولیتن

دوره 4، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 34-46

علی رضا خواجه احمد عطاری؛ بهاره تقوی نژاد؛ صدیقه میراسمعیل زاده فخیم