کلیدواژه‌ها = مسجد جامع اصفهان
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی شکل گیری نقوش هندسی شکسته در کاشیکاری های مسجد جامع اصفهان

دوره 6، شماره 18، پاییز و زمستان 1398

10.22077/nia.2020.2983.1267

فاطمه قنبری شیخ شبانی؛ مریم قاسمی سیچانی