کلیدواژه‌ها = آرایه های معماری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و طبقه بندی آرایه های معماری مسجد امام(ره) بروجرد با تأکید بر ویژگی های ساختاری

دوره 4، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 4-18

مهناز پیریایی؛ مُحیُّ الدّین آقاداودی


2. بررسی آرایه های معماری گنبد علویان همدان

دوره 3، شماره 9، بهار 1395، صفحه 4-21

رضا نظری ارشد؛ علی زارعی