کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تزیینات آجری در منار ه های دوره سلجوقی استان اصفهان

دوره 3، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 72-86

رضا خزاعی؛ سولماز منصوری


2. مطالعه تطبیقی سفالینه های مراکز سفالگری مِند گناباد و شَهرِضای اصفهان

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-54

امیر نظری؛ ایمان زکریایی کرمانی