کلیدواژه‌ها = قالی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظام گفتمانی طرحواره تنشی در قالی سنگشکو موزه میهو

دوره 6، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-33

محمد افروغ


2. بنیاد نظری ماندالا و بازنمایی آن در قالی های چهار باغ

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-74

محمد رضا شیروانی