کلیدواژه‌ها = کمال الدین بهزاد
تعداد مقالات: 2
2. ریخت شناسی نگاره سماع صوفیان منسوب به بهزاد

دوره 2، شماره 7.8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-107

شادی نقیب اصفهانی؛ افسانه ناظری