نویسنده = مهناز پیریایی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و طبقه بندی آرایه های معماری مسجد امام(ره) بروجرد با تأکید بر ویژگی های ساختاری

دوره 4، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 4-18

مهناز پیریایی؛ مُحیُّ الدّین آقاداودی