نویسنده = علیرضا مشبکی اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. سیر پیدایش نقوش گیاهی در هنر صدر اسلام (بارویکرد ویژه به نقوش اسلیمی و ختایی)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1395، صفحه 32-40

علیرضا مشبکی اصفهانی؛ نرگس صفایی