نویسنده = بهاره تقوی نژاد
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نقوش و تزیینات رحل قرآن(قرن هشتم هجری) در موزه متروپولیتن

دوره 4، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 34-46

علی رضا خواجه احمد عطاری؛ بهاره تقوی نژاد؛ صدیقه میراسمعیل زاده فخیم


4. پژوهشی بر آرایه های گیاهی و هندسی محراب گچبری مسجد جامع نی ریز

دوره 3، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 76-86

بهاره تقوی نژاد؛ مریم مؤذنی