نویسنده = علی زارعی
تعداد مقالات: 3
1. معرفی و خوانش کتیبه های آثار فلزی عصر صفوی مطالعه موردی: نمونه های موجود در موزه آستان قدس رضوی

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 4-12

هانیه حسین نیا امیرکلائی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ علی زارعی


2. بازشناسی تناسبات طلایی در نگار ه های کمال الدین بهزاد(مطالعه موردی: نگاره ساخت مسجد جامع سمرقند)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1395، صفحه 16-31

رعنا بهرامیان؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ علی زارعی؛ آرزو پایدارفرد


3. بررسی آرایه های معماری گنبد علویان همدان

دوره 3، شماره 9، بهار 1395، صفحه 4-21

رضا نظری ارشد؛ علی زارعی