موضوعات = هنر اسلامی
‌‌کاربست پنج اصل منتخب گشتالت در تحلیل کتیبه گریو گنبد بقعه دوازده امام یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22077/nia.2022.5452.1624

صفیه حاتمی؛ فرنوش شمیلی


مطالعه فرم و نقش آثار فلزی مقبره خواجه احمد یسوی در ترکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22077/nia.2023.6029.1690

سید محمد میرشفیعی؛ شهریار شکرپور؛ رضوان مهوری حبیب آبادی


بررسی رابطه‌ی بیش‌متنی نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه و ساسانی

دوره 10، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 5-19

10.22077/nia.2022.4922.1563

ابوالفضل عبداللهی فرد؛ بهمن نامور مطلق؛ محمد خزایی؛ الهام شمس


بازشناسی الگوها و نقوش گره‌چینی و قواره‌بری در پنجره‌های ثابت و بازشوهای اسدمحله ماسوله

دوره 9، شماره 24، بهمن 1401، صفحه 58-73

10.22077/nia.2022.5652.1649

سعید حسن پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری


جایگاه پوشش‌های پارچه‌ای و کاغذی بر آرایه‌های معماری دوره قاجار در خانه وثیق انصاری اصفهان

دوره 9، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 126-144

10.22077/nia.2022.5240.1601

ملیکا یزدانی؛ زهرا بابائی کله مسیحی؛ نرجس زمانی؛ جلیل جوکار


بازشناسی فرهنگی و نشانه‌شناسی نقوش سنگ قبور گورستان‌های عصر قاجار حوزه جغرافیایی موکریان شرقی

دوره 7، شماره 19، شهریور 1399، صفحه 63-85

10.22077/nia.2020.3581.1345

اسماعیل معروفی اقدم؛ کریم حاجی زاده؛ علی زارعی؛ علی اصغر محمودی نسب؛ حبیب شهبازی شیران


تحلیل همنواختی آرایه های تزئینی و معماری در بناهای علمی-مذهبی عهد صفویه و قاجار

دوره 7، شماره 19، شهریور 1399، صفحه 135-152

10.22077/nia.2021.3540.1337

حسین نوروزی قره قشلاق؛ محی الدین آقاداودی