نویسنده = محمد مرتضایی
تحلیل کاربرد نقوش هندسی متنوع، بدون رعایت اصل تقارن در آجرکاری سلجوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22077/nia.2022.5052.1577

حمید افشار؛ محمد مرتضایی


تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل)

دوره 8، شماره 22، بهمن 1400، صفحه 75-93

10.22077/nia.2021.4757.1547

مریم بطحایی؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ محمد مرتضایی


تأثیرپذیری هنر جزیره سیسیل در دوره نورمن ها از هنر اسلامی-ایرانی

دوره 7، شماره 19، شهریور 1399، صفحه 101-117

10.22077/nia.2020.3277.1306

شبنم فتحی؛ محمد مرتضایی؛ هایده خمسه