کلیدواژه‌ها = نگارگری ایرانی
تعداد مقالات: 3
1. تطبیق عنصر نوشتار و تصویر در شاهنامه بایسنقری کاخ موزه گلستان با تکیه بر رویکرد بینامتنیت

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-86

محمدعلی بیدختی؛ مهلا نخعی؛ نصرالله تسلیمی


3. رمز گشایی معانی عرفانی رنگ در نگاره هایی از هفت گنبد (بر اساس آراء حکیمان اسلامی)

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 42-54

جلال الدین سلطان کاشفی؛ سمیه صفاری احمد آباد؛ محمد رضا شریف زاده