کلیدواژه‌ها = معماریِ مسجد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجلّی رمز نور در معماری اسلامی (بر مبنای نگاه اشرقی سهروردی به نور وتأکید بر شاخصه های مساجد اسلامی)

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 24-41

فاطمه شفیعی؛ علیرضا فاضلی؛ محمد جواد آزادی